Vi på Psykoterapi STHLM arbetar integrativt utifrån kognitiv beteendeterapi,  schematerapi och psykodynamisk psykoterapi med utgångspunkt i klientens problembeskrivning och skräddarsyr terapin utifrån varje individs behov. Att
arbeta integrativt innebär att vi arbetar med flera behandlingstekniker och
verktyg från dessa evidensbaserade metoder. Vid behov använder vi också
inslag av arbete med inre visualisering, avspänning och mindfulness.

Arbetet genomsyras av uppfattningen att kropp, känsla, tanke och handling samverkar i en unik process hos varje enskild individ. Detta helhetstänkande
spelar en central roll för oss i förändringsarbetet med våra klienter.

Vi  arbetar för att hjälpa och stödja människor som vill skapa förändring  och utveckling i sina liv. 

"Två sanningar närmar sig varandra.
En kommer inifrån, en kommer utifrån
och där de möts har man en chans att få
se sig själv"


Tomas Tranströmer